Įvairovės įdarbinimo strategija ppt

Įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint,

Įvairovės svarba darbo vietoje - Įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint Žmogiškieji ištekliai Įvairovės svarba darbo vietoje JAV gyventojų skaičius tampa vis heterogeniškesnis - mažumų grupės sudaro didesnę gyventojų dalį. Tradicinių mažumų grupių įtraukimas į darbo vietą yra svarbus įdarbinant ir išlaikant, laikantis teisinių reikalavimų ir geriau patenkinant įvairius klientų poreikius.

Padaryti įvairovę daugiau nei tik žodis gali suteikti naudos bet kurioje darbo vietoje. Įdarbinimas ir išlaikymas Tinkamas dėmesys įvairovei peržengs paprastus numerius ir sukurs klestinčią darbo vietą. Tai apima pagarbą visoms įvairovės, geografinės kilmės ir kultūrinio paveldo aspektams, atsižvelgiant į muzikos ir amžiaus skonį.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Presentation on theme: "Žmogiškųjų išteklių vadyba"— Presentation transcript: 1 Žmogiškųjų išteklių vadyba 2 Įvadinė paskaita 3 Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė 1. ŽĮ vadybos esmė 2.

įvairovės įdarbinimo strategija ppt šoninės forex strategija

Darbo teisė Jūsų darbo vietoje 3. Jūsų klientų poreikių tenkinimas Efektyvi paieška ir samda 5. Darbuotojų orientavimas ir mokymas 6. Veiklos kokybės užtikrinimas 4. Atlyginimų sistemos pagrindai Personalo vadybos Paskaitos dalys: 1.

Personalo vadyba apima visus sprendimus, praktiką ir visas veiklos rūšis, susijusias su žmogaus efektyvumu. Pasirinkimo strategijų koregavimas Į darbuotojus įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint kaip į kaštus, kurie turi būti minimizuoti.

Stengiamasi padidinti darbuotojų atsidavimą organizacijai. Akcentuojamas individualizmas, kartu suvokiant kolektyvizmo privalumus kai kuriose srityse Tiesiog kitaip pavadinta personalo vadyba.

Excel to PowerPoint - What's the best way to do it?

įvairovės įdarbinimo strategija ppt netikra prekybos strategija

Embedding, Linking or Other Pagal savo prigimtį anti-profsąjunginė Silpni 13 Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių vadybos problemos Efektyvumo stoka, kuri yra sąlygojama ne tiek darbuotojų motyvacijos siekti rezultatų nebuvimo ar per didelio darbo krūvio, įvairovės įdarbinimo strategija ppt dėl nesudarytų sąlygų atsiskleisti darbuotojų galimybėms ir neišnaudoto ryžto siekti rezultatų.

Išskirtinis valstybės tarnautojo statusas, kuris yra viena svarbiausių kliūčių siekiant veiklos rezultatyvumo. Netobulos skatinimo ir atlygio įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint darbą sistemos. Pagrindinės charakteristikos Nacionalinė organizacija Etikos normos Tyrimai Pagrindinės žinios Kvalifikavimo sistema 15 ŽIV skirtingumo nuo personalo vadybos aspektai: Žmogiškųjų išteklių vadyba yra labiau integruota su bendrąja organizacijos veiklos strategija ir žmogiškųjų išteklių vadybos strateginiai tikslai tiesiogiai išplaukia iš organizacijos strategijos.

Žmogiškųjų išteklių vadyba siekia darbuotojų atsidavimo organizacijos tikslams, o įvairovės įdarbinimo strategija ppt tik jų tinkamumo vykdomoms funkcijoms. Sisteminis individualizuotas požiūris į darbuotojų paiešką, atranką, vertinimą, ugdymą, skatinimą ir motyvaciją.

įvairovės įdarbinimo strategija ppt montrealio akcijų pasirinkimo sandorių sąrašas

Žmonių vadybos svorio įvairovės įdarbinimo strategija ppt persikėlimas nuo personalo vadybininko prie linijinio vadovo. Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe.

Įrašų naršymas

Pareiga pagal kompetenciją rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės iki šiol buvo numatyta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tik viešajam sektoriui.

Valstybės institucijos priemones lygioms galimybėms užtikrinti numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybių institucijos — savivaldybės strateginiame plėtros plane ir ar savivaldybės strateginiame veiklos plane. Nuo m. Apibrėžkite ir misiją viziją 2.

Įvertinkite aplinką 5.

įvairovės įdarbinimo strategija ppt mainų prekybos sistemos istorija

Įdarbinimas ir išlaikymas Įgyvendinkite ŽIV strategiją 4. Inventorizuokite personalą 3. Prognozuokite pasiūlą ir paklausą 24 Personalo tarnybos vaidmuo Strateginis Bendras vaizdas, įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint į ateitį Teisinis atitikimas ir registravimas Operatyvinis Administracinis Kasdieniniai iššūkiai 25 1 žingsnis: Apsibrėžkite misiją Misija: Aprašo kas yra organizacija ir ką ji daro Suvienija ir įkvepia darbuotojus Yra išeities taškas bendriems tikslams ir užduotims 26 2 žingsnis: Įvertinkite aplinką Nustatykite išorines grėsmes ir faktorius, kurie įtakoja įvairovės įdarbinimo strategija ppt pasiūlą.

įvairovės įdarbinimo strategija ppt prekybos opcionų galiojimo pabaigos penktadienis

Ekonominės sąlygos Konkurencija Technologijos Socialinės ir darbo jėgos tendencijos Geografiniai ypatumai Vyriausybės potvarkiai ir nutarimai Aplinkos apžvalga, įvertinimas 27 3 žingsnis: Numatykite vidinę personalo pasiūlą ir group bitcoin telegram Prasideda nuo organizacijos strategijų apžvalgos Užsibaigia reikiamo darbuotojų skaičiaus įvertinimu.

Nustato organizacijos kryptį ir Misija, vizija Mission viziją Dėmesys į rinkos užimamos dalies išplėtimą ir konkurencinio pranašumo Bendroji strategija Corporate strategy didinimą Dėmesys būdams, leidžiantiems, efektyviausiai konkuruoti konkrečioje rinkoje Krypties verslo strategija Business strategy Funkcinė strategija Paremia padalinio ir bendrąją Functional strategy įskaitant PV strategija includes HR 28 Prognozės: Pardavimų padalinys Reikiamas skaičius?

Įvairovės įdarbinimo strategija ppt

Presentation įvairovės įdarbinimo strategija ppt theme: "Žmogiškųjų išteklių vadyba"— Presentation transcript: Tikimasi, kad 6 darbuotojai paliks padalinį Laukiami 3 nauji darbuotojai Yra 15 pardavimo atstovų, atsižvelgiant į plėtrą reikia 18 29 4 žingsnis: Personalo inventorizavimas Patyrimas Saugomi pagrindiniai duomenys apie darbuotojus Duomenys naudojami: Darbuotojų profiliams Pakeičiamumo planams Vadovų įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint sudarymo planams Žinios Įgūdžiai Duomenys apie darbuotojus Ateities Sugebėjimai interesai Nuostatos 30 5 žingsnis: Vykdykite ŽIV strategiją ŽIV planas ŽIV programos ŽIV veiksmai 31 Kurso tematika Kompetencijų valdymas Organizacijų vaidmuo.

Žmogiškojo kapitalo vaidmuo organizacijoje. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas ŽĮ paieška, atranka ir samda Darbuotojų ugdymas Darbuotojų motyvacija Darbuotojų vertinimas Kompensavimas už darbą tarnybą Įvairovės įdarbinimo strategijos powerpoint santykių valdymas.

Lloyd, Nigro, A. Felix, Kellough J.

Galbūt jus domina